Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༡༨།༠༨།༢༡

Tibetan News Headlines

 • Wronged, Tried, and Killed: The Custodial Death of Tibetan Political Prisoners in Chinese Prisons

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤།༠༧།༡༣

 • རྒྱ་གཞུང་གི་དོ་དམ་མནར་གཅོད་འོག་ཚེ་སྲོག་ཤོར་བའི་བོད་མི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པའི་གནད་དོན་གླེང་བ།

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ན་གཞོན་ཉམས་ཞིབ་པས་རྒྱ་ནག་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྡིངས་ཆར་ཁ་བལྟས་ནས་ཕྱག་ལས་གནང་གལ་ཡིན་པ་གསུངས།
 • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་ཆུ་ལོག་གིས་གནོད་འཚེ་ཕོག་ཡུལ་ལ་དགོན་སྡེ་ཁག་ནས་རོགས་རམ།
 • རྒྱ་ནག་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་རྒྱ་གར་ལ་སླེབས་པ་ནི་འབྲེལ་ལམ་བཟང་དུ་འགྲོ་བའི་མཚོན་རྟགས་ཡིན་པ་བརྗོད་འདུག
 • བོད་པའི་བེུད་གཅིག་གི་འབོད་སྒྲ་ཞེས་པའི་བརྙན་ཐུང་འདོན་སྤེལ།
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། གཞས་པ་བློ་བཟང་ཉི་མ་ལགས་ཀྱི་བླངས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ཞེས་པའི་གླུ་གཞས།


Tuesday 21/08/2018

 • 4th Young Tibetan Research Scholars’ Conference kicks off
 • Tibetan monks reach out to flood victims in South India
 • Chinese Defense Minister visits India to improve growing ties
 • The Inner Voice of a Tibetan Girl: Stories of Tibetans launch new film
 • MUSIC FEATURE: ‘City’ by Lobsang Nyima

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།