Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣།༡༡།༢༨

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐའེ་ཝན་ནང་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་པ།
 • རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་སླར་ས་མཚམས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡང་འདུན་བསྐྱོད་མེད་པ།
 • བོད་ནང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས།
 • ཤམ་བྷ་ལ་གློག་བརྙན་བྷར་ལིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཚུད་པ།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད། ཕོ་བའི་འབྲས་ནད་སྐོར།

Thursday 22/02/2024

 • US lawmaker visits Taiwan, reassures firm US support for the island nation
 • India, China hold border Talks, no indication of breakthrough in disengagement
 • China called to end campaigns of forced linguistic and cultural assimilation
 • Film starring several Tibetan cast selected for Berlin international film festival 
 • Health and Wellness: stomach cancer
 • ཤར་རྩེ་མཁན་ཟུར་བྱང་ཆུབ་ཆོས་ལྡན་ལགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་མཐུན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱི་ཁྱབ་དྲུང་ཆེར་བདམས་ཐོན།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་དྲ་བརྙན་བཟོ་མཁན་ནུབ་ཕྱོགས་པའི་ཆེད་ལས་སྐྱེད་སྲིང་།
 • བོད་གཞི་ཀ་རྩེའི་ཁུལ་དུ་ས་ཡོམ་ཤུགས་ཚད་རིམ་པ་ ༥་༠ བྱུང་འདུག
 • ཡུ་རོབ་དང་མཱ་ལེ་ཤི་ཡཱ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཅིག་ལ་མཐོང་མཆན་མི་དགོས་པར་རྒྱ་ནག་ཏུ་བསྐྱོད་ཆོག་པ་བཟོས་འདུག

Tuesday 28/11/2023

 • IBC holds General Assembly, appoints former Shartse abbot Jangchup Choeden as general secretary
 • China ‘cultivating’ western influencers to peddle propaganda
 • Earthquake of 5.0 magnitude hits Shigatse in Tibet
 • China offers visa-free entry for Germany, Italy, France, three other nations’ citizens to boost tourism
 • ALALAMO: Ngawang Choemphel on Tibetan folk songs

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།