Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༡༦།༠༩།༠༢

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་མང་གཙོའི་རིང་ལུགས་ནང་ཐོབ་ཐང་གཅིག་པོ་མིན་པར་ཐོབ་ཐང་དང་ལས་འགན་གཉིས་ཟུང་འབྲེལ་ཐོག་འགྲོ་དགོས་གལ་ཡིན་པ་གསུངས་སོང་།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་མཚན་སྨད་སྒྲོ་སྐུར་ཞུས་མཁན་ཚོར་ཁ་གཏད་གདོང་ལེན་བྱ་རྒྱུའི་གྲ་འགྲིག་ཆ་ཚང་ཡོད་གསུངས་པ།
 • གྲྭ་བློ་བཟང་སྐལ་བཟང་ལགས་སུ་ལོ་༣གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཆད་སྐྱེལ་འདུག
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གང་ཉིད་མཆོག་ལྷོ་ཀོ་རི་ཡར་ཆིབས་བསྒྱུར་བསྐྱང་ཐུབ་པའི་ཐཱུགས་རེ་གནང་བཞིན་ཡོད་ཅེས་བཀའ་བསྩལ་བ།
 • གཞོན་ནུའི་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་གཞོན་ནུའི་དམིགས་ཡུལ་བསྐྱར་བཅོས་གནང་ཕྱོགས་ཐད་བགྲོ་གླེང་གནང་པ།
 • ཁེ་ན་ཊའི་སྲིད་བློན་མཆོག་གིས་རྒྱ་གཞུང་ནས་སྨྲ་བརྗོད་རང་དབང་དང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་སྔར་ལྷག་འབད་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།

Friday 02/09/2016

 • CTA commemorates 56th anniversary of Tibetan Democracy Day: Dharamsala
 • Kasur Donchung Ngodup addresses Democracy Day celebration in Delhi, challenges people defaming the Dalai Lama
 • Solo protestor Lobsang Kalsang sentenced to 3 years in prison
 • Dalai Lama hopes to visit South Korea
 • TYC members hold heated discussion on amendment to core rules
 • Canadian PM urges China to do more to promote and protect human rights

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།