fbpx

Tibetan Royal Year of 2149 | Year of the Water Tiber

བརྙན་མཛོད།

Current Issues
Video thumbnail
༅།།གནས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་གདན་དུ་བགྲེས་སོང་ཁག་གཅིག་ཆེད་ཁྲིད་ཀྱིས་སྤྱི་སྨན་ཞབས་ཞུ་གཉེར་བའི་སྐོར།
05:23
Video thumbnail
Significance and Repercussion of Nancy Pelosi's visit to Taiwan
40:56
Video thumbnail
Interview with TNSA’s executive director Tenzin Rinchen on 27th GCM Gold Cup Football tournament
22:55
Video thumbnail
རྒྱ་ནག་གི་ད་ལྟའི་ཕྱི་འབྲེལ་གནས་བབས་དང་འགོ་ཁྲིད་གཉིས་ཀྱི་འགལ་ཟླ།
41:59
Video thumbnail
ཨོས་ལོའི་རང་དབང་གླེང་སྟེགས། གཞོན་སྐྱེས་དང་བོད་དོན་འཐབ་རྩོད།
39:41
Video thumbnail
A look back at the recent visit of US Special Coordinator for Tibetan issues
28:41
Video thumbnail
Dharamsala Settlement Officer Candidates make final pitch to voters: An Exclusive Interview
40:52
Video thumbnail
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གི་བྱང་ཨ་རི་ནང་གི་འཚམས་གཟིགས་ཐེངས་དང་པོའི་གནད་འགག་སྐོར་གླེང་བ།
20:40
Video thumbnail
༸སྐྱབས་རྗེ་བྱ་དོ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ནས་༸གོང་ས་༸སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་གཟིམ་ཆུང་མཇལ་ཁ་ཞུས་པ།
04:40
Video thumbnail
Dialogue For Our Future: Interview with Climate conference participants
23:03
News Features
Video thumbnail
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱ་གར་བྱང་ཤར་ཨ་རུ་ནཱ་ཅལ་དང་མེ་གྷ་ལ་ཡ་མངའ་སྡེར་གཞུང་འབྲེལ་འཚམས་གཟིགས་སྐོར་བཀའ་འདྲི།
51:45
Video thumbnail
དོན་གྲུབ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་རྒན་བགྲེས་ ༣༠ ལྷག་ཙམ་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
04:20
Video thumbnail
བདེ་ལེགས་སྨན་ཁང་དབུ་བརྙེས་པའི་ལྔ་བཅུའི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩི།
11:35
Video thumbnail
མཁྱེན་བརྩེ་ཐེབས་རྩས་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ཁག་གཅིག་ལ་ནང་ཆོས་སློབ་གཉེར་ཆེད་མ་རྩ་འཛུགས་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར།
36:11
Video thumbnail
"I am hopeful of returning and reuniting with Tibetans in Tibet"
12:36
Video thumbnail
Significance and Repercussion of Nancy Pelosi's visit to Taiwan
40:56
Video thumbnail
LAHDC conferred dPal rNgam Dustom award to His Holiness the Dalai Lama
05:56
Video thumbnail
High Asia Research Center: In conversation with Prominent Tibetan Writer Jamyang Norbu
29:53
Video thumbnail
གཏན་འཇགས་ཐབས་ཇུས་འཆར་འགོད་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུ་གཉིས་པ་མཇུག་སྒྲིལ།
03:37
Video thumbnail
His Holiness the Dalai Lama urges for compassion from Ladakhi and Himalayan inhabitants
09:56