Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༡༨།༠༣།༢༢

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • གྲོས་ཚོགས་ལས་ཉིན་བརྒྱད་པའི་ཐོག་དགེ་རྒན་དང་སློབ་མའི་བདེ་དོན་སྐོར་གླེང་སློང་གནང་སོང་།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་མ་འོངས་པར་མོན་རྟ་དབང་བརྒྱུད་བོད་ལ་ཕྱིར་ཕེབས་ཐུབ་པའི་རེ་སྨོན་ཞུ་བཞིན་འདུག
 • ས་སྐྱ་མཐོ་སློབ་ཏུ་རིས་མེད་ཆོས་རྒྱུད་ཁག་གི་མཁས་པའི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་འདུག
 • སྐུ་ཞབས་ཡང་ཅེ་ལིང་ལགས་ཀྱི་གཏམ་བཤད་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་ཐབས་བྱས་འདུག
 • དེང་གི་བཙན་བྱོལ་སྤྱི་ཚོགས་ཞེས་པའི་ན་གཞོན་གྱི་བགྲོ་གླེང་ཚོགས་པ།

Thursday 22/03/2018

 • TPiE in session: Parliamentarians urge salary raise for Teachers
 • We pray for HHDL’s return to Tibet via Tawang: Padhyatra heads to Bomdila
 • Sakya Monlam Foundation hosts non-sectarian Buddhist scholar’s debate
 • China interrupts dissident at UN Human Rights Council
 • Tibetan Exile at Present: Students’ panel discussion in Bangalore

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།