Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༢།༠༩།༠༨

Tibetan News Headlines

 • ཨ་རིའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐའེ་ཝན་ནང་འཚམས་གཟིགས་གནང་བཞིན་པ།
 • རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་བར་སླར་ས་མཚམས་གྲོས་མོལ་གནང་ཡང་འདུན་བསྐྱོད་མེད་པ།
 • བོད་ནང་བོད་མིའི་སྐད་ཡིག་རྩ་མེད་གཏོང་ཐབས་བྱེད་བཞིན་པ་མཚམས་འཇོག་དགོས།
 • ཤམ་བྷ་ལ་གློག་བརྙན་བྷར་ལིན་རྒྱལ་སྤྱིའི་གློག་བརྙན་དུས་སྟོན་གྱི་འགྲན་བསྡུར་ནང་ཚུད་པ།
 • འཕྲོད་བསྟེན་ཤེས་བྱ་ངོ་སྤྲོད། ཕོ་བའི་འབྲས་ནད་སྐོར།

Thursday 22/02/2024

 • US lawmaker visits Taiwan, reassures firm US support for the island nation
 • India, China hold border Talks, no indication of breakthrough in disengagement
 • China called to end campaigns of forced linguistic and cultural assimilation
 • Film starring several Tibetan cast selected for Berlin international film festival 
 • Health and Wellness: stomach cancer

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

  • བོད་ནང་གི་ཛ་དྲག་གནས་སྟངས་ཐོག་དོན་ཚན་ ༧ ཅན་གྱི་གྲོས་ཆོད་གཏན་འབེབས།
  • བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་ཞི་འགྲིག་མ་བྱུང་བར་བོད་དེ་དུས་ནམ་ཡང་རྒྱ་ནག་གི་ཆ་ཤས་སུ་ཁས་ལེན་ཐབས་མེད།
  • རྒྱ་ནག་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཐད་དམིགས་བསལ་ཚོགས་འདུའི་ཞུ་སྐུལ་ཐོག་བོད་དོན་ཚུད་དགོས།
  • མོན་པར་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱན་འདྲེན་དང་གླིང་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་བཀའ་སློབ་གནང་བ།

Thursday 08/09/2022

 • TPiE passes resolution on situation inside Tibet, reiterates call for Sino Tibet Dialogue
 • Tibetan MPs grill Sikong on his ‘Tibet being part of China’ remarks
 • UN experts call for special session on China; rights group say session must include Tibet
 • Monpa devotees receive Oracle divination, meets with Kyabje Ling Rinpoche

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།