Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༤།༡༡

Tibetan News Headlines

 • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
 • China announces sanctions on U.S. defence firms
 • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
 • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
 • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

 • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
 • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
 • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།
 • ཨ་ཚོགས་དགོན་པ་གཏོར་འགོ་བརྩམས་པར་བོད་མིས་སེམས་སྡུག་གནང་བཞིན་པ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་སྐུ་གཤེགས་ན་ཁྲིམས་མཐུན་མིན་པའི་ཆོས་ལུགས་བྱེད་སྒོ་རྩ་ནས་སྤེལ་མི་ཆོག་ཅེས་བཤད་འདུག
 • ས་སྐྱ་༸གོང་མ་ཁྲི་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་མཆོག་འབྲུག་ཡུལ་དུ་ཐེངས་དང་པོ་ཆོས་འབྲེལ་མཛད་བཞིན་པ།
 • ཨ་ཀྱཱ་རིན་པོ་ཆེས་ཉི་ཧོང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མིར་བོད་ནང་ཆོས་དད་རང་དབང་རྡོག་རོལ་སྐོར་སྙན་སེང་ཞུས་འདུག
 • ཡུལ་མི་དང་མཐུན་འབྲེལ་ཆེད་ Cricket རྩེད་འགྲན་ཞིག་གོ་སྒྲིག་ཞུས་འདུག
 • ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ Ma Ying-jeou དང་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གཉིས་ཐུག་འཕྲད།

Thursday 11/04/2024

 • China begins forced relocation of Atsok Monastery to make way for hydropower station
 • China issues manual to Tibetan monks with list of bans on post Dalai Lama period
 • Sakya Gongma Rinpoche makes maiden visit to Bhutan
 • Arjia Rinpoche Briefs Japanese Parliamentarians on Religious Atrocities in Tibet
 • Xi meets former Taiwan President, says nobody can stop ‘family reunion’ with China
 • Tibetans hold cricket tournament in Chandragiri, pays homage to former CM

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།