Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༠།༡༢།༠༨

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • རྩོམ་པ་པོ་དཀོན་མཆོག་ཚེ་འཕེལ་ལགས་གློད་བཀྲོལ་དགོས་བའི་ཞུ་འབོད།
 • འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་རྡོག་རོལ་བ་རྣམས་ཡུ་རོབ་ནང་བསྐྱོད་རྒྱུར་བཀག་སྡོམ་བྱ་འཆར།
 • རྒྱ་ནག་ལ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ་ཞིག་མ་སོང་བར་མིང་དོན་མཚུངས་པའི་ཞི་མོལ་ཡོང་ཐབས་མེད།
 • ཆོས་དད་རང་དབང་ཐོག་དམིགས་བསལ་བློ་འཚབ་བྱ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ལ་ངོས་འཛིན།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་ཆིབས་བསྒྱུར་མཛད་མ་ཐུབ་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རྡོར་གདན་གྱི་ཚོང་གཉེར་བ་ཚོར་གྱོང་གུད་ཕོག་ཉེན།
 • གླུ་གཞས་ལེ་ཚན། ང་ལ་རྫུན་གཏམ་མ་བཤད།

Tuesday 08/12/2020

 • Pen International calls for release of Kunchok Tsephel, Tibet university student missing
 • EU adopts ‘Magnitsky’ sanctions regime to target rights abusers
 • Genuine talks not possible unless there is a substantial change in China: Former Special Envoy
 • China designated “Countries with Concern” on religion rights
 • US hits China with Hong Kong sanctions, OKs Taiwan arms sale
 • Tourism business losing hope as Gaya misses Dalai Lama this winter
 • MUSIC FEATURE: ‘Don’t Lie to Me’ by Ling Druk Mo Tsendeb

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།