fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༡།༠༧།༢༧

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

  • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེ་སྐུ་གཞོན་གྱིས་རྒྱ་ནག་གི་དཔོན་རིགས་དང་ལྷན་བོད་དོན་གླེང་བ།
  • བོད་ལ་རང་དབང་དགོས་ཞེས་པའི་གྱོན་ཆས་བཏོན་པར་རྒྱ་རིགས་ཚོས་སྐྱོན་བརྗོད།
  • རྒྱ་ནག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་གྲུ་བ་རྣམས་ཟུར་ཕུད་ཀྱིས་ལས་གནས་ཤོར་བཞིན་པར་ཞུ་གཏུགས།
  • བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་སྒོའི་གདན་ཐོབ་རྩ་འཛིན་ལ་བསྒྱུར་བཅོས།
  • ཧི་མཱ་ཅལ་ཁུལ་གྱི་འཛིན་རིམ་བཅུ་པ་ནས་བཅིུས་ཀྱི་སློབ་ཁག་བསྐྱར་ཚོགས་གནང་རྒྱུ།
  • རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་གཞིས་ཆགས་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་ཕོག་མཁན་ཇེ་ཉུང་།
  • གླུ་གཞས་ལས་རིམ། སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའ་ལགས་ཀྱིས་བླངས་པའི་ཁྱེད་རང་མིང་ལ་གང་ཡིན་ནམ།

Tuesday 27/07/2021

   • US Deputy Secretary of State raises China abuses in Tibet with Beijing officials
   • Kapital’s ‘Free Tibet’ collection enrages Chinese netizens
   • China imposes unofficial ‘ban’ on India sailors, claims seafarers’union
   • New change in seating arrangement protocol for CTA dignitaries
   • Himachal to reopen schools for higher classes from Aug 2
   • Covid cases in Southern Tibetan Settlements decreasing
   • MUSIC FEATURE: Kelsang Keku, the man behind ‘What’s Your Name’
(Visited 26 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།