Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༢།༠༦།༠༧

Tibetan News Headlines

 • བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གི་གནས་སྟངས་ལ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་འགྱུར་བ་གང་ཡང་མངོན་རྒྱུ་མེད་པ་མངོན་གསལ།
 • མགོན་པོ་སྐྱིད་ལགས་ཀྱིས་མུ་མཐུད་རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ཆེད་ཞུ་འབོད་གནང་བར་རྒྱ་གཞུང་ཉེན་རྟོག་པས་གཅར་རྡུང་།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་རྩད་གཅོད་ཀྱི་ལས་དོན་ལ་ད་ལྟའང་འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བཞིན་པ་མངོན་གསལ།
 • ཁ་སང་བོད་ཀྱི་ཞོ་སྟོན་རྒྱས་པ་ཐེངས་ ༢༧ པ་མཇུག་སྒྲིལ་སོང་།
 • རྒྱལ་སྲས་དད་པ་བརྟན་པའི་ལྷ་གཞུང་ངོ་སྤྲོད།
 • འཇར་མ་ནི་ནང་རྒྱ་ནག་ཆེད་དུ་གསང་ཉུལ་བྱས་པའི་དོགས་གཞི་འོག་མི་སྣ་ཁག་གཅིག་འཛིན་བཟུང་བྱས་འདུག

Tuesday 23/04/2024

 • No significant changes in the rights situation in Tibet: US report
 • Blinken must raise Tibet, Panchen Lama on China trip: Tibet advocacy group
 • Chinese authorities assaults Gonpo Kyi ; phone broken amid call for brother’s fair retrial
 • China froze Covid -19 origin tracing; pattern continues to this day: AP investigation
 • 27th Shoton festival ends with a call from Sikyong to intensify efforts to preserve Opera tradition
 • Introduction to Opera ‘Prince Dhepa Tenpa’
 • Germany and Britain detain suspected Chinese spies

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • སྐུ་ཞབས་ Enes Kanter Freedom ལགས་ཀྱིས་བོད་མི་རྣམས་བློ་སྟོབས་གོང་འཕེལ་དང་རེ་བ་ནམ་ཡང་མ་བརླག་ཅེས་གསུངས་འདུག
 • ད་ལྟའི་ཆར་དགོས་མཁོ་ཆེ་བ་དེ་བོད་དང་ས་མཚམས་ཀྱི་བོད་མི་ཚོའི་སྡོད་ཁང་གི་དཀའ་ངལ་སེལ་རྒྱུ་དེ་ཡིན་པར་གསུངས་སོང་།
 • རྒྱ་ནག་གི་གནོན་ཤུགས་འོག་བློ་ལྡན་རྣམ་གླིང་ལགས་རོལ་དབྱངས་དུས་སྟོན་ནས་ཕྱིར་འཐེན།
 • མེའོ་སཾ་བྷོ་ཊའི་དགེ་སློབ་ཁག་གཅིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར་གནང་བཞིན་པ།
 • ཐེ་ཝན་དོན་གཅོད་ཀྱིས་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔེ་དེབ་འགྲེམས་སྟོན་ཐོག་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད།
 • ཨ་རིས་སྣེ་ཁྲིད་པའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དམག་སྦྱོང་དེ་རྒྱ་ནག་ལ་བརྡ་ལན་ཞིག་མཚོན་གྱི་ཡོད།

Tuesday 07/06/2022

 • “ Stay strong and don’t ever lose hope”, Ontario’s Tibetan accord a warm welcome to Enes Kanter.
 • Housing for Tibetans from Tibet a priority at present: Sikyong
 • China suspected of pressuring Morocco to cancel Tibetan singer’s performance
 • STS Miao students visit Dharamshala as a part of their educational tour.
 • Tibetan issues raised at Taipei International book fair.
 • U.S. heads world largest joint naval exercise to deter China.

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།