Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༢།༠༢།༠༨

Tibetan News Headlines

 • NED honors Sikyong Penpa Tsering and Tibet Action Institute with Democracy awards
 • Dalai Lama congratulates Mexico’s President-Elect Claudia Sheinbaum
 • US lawmakers to meet Dalai Lama on India trip next week
 • Tibetans protest Chinese premiere visit to New Zealand
 • US expands Russia sanctions, targeting entities in China
 • DIASPORA: Geshe Lobsang Gyaltsen, Former TCV Staff and Registrar of Dalai Lama College

རེས་གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤།༠༦།༡༤

 • སྲིད་སྐྱོང་སྤེན་པ་ཚེ་རིང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ལྟེ་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་མང་གཙོའི་གཟེངས་རྟགས་འབུལ་བཞེས་གནང་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་མེཀ་སི་ཀོའི་བདམས་ཐོན་སྲིད་འཛིན་མཆོག་ལ་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་བཞུགས་སྒར་དུ་ཆེད་ཕེབས་ཀྱིས་༸གོང་ས་མཆོག་མཇལ་འཕྲད་གནང་རྒྱུ།
 • རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ནིའུ་ཛི་ལེནྜ་བོད་མིས་ཞི་རྒོལ་དང་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་གཙོས་གསར་འགོད་པས་དྲི་རྩད།
 • ཨ་རིས་རྒྱ་ནག་དམིགས་འབེན་དུ་བཟུང་ནས་ཨུ་རུ་སུར་བཀག་སྡོམ་བྱེད་ཤུགས་ཆེ་རུ་བཏང་བ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས། ཏཱ་ལའི་བླ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གཉེར་ཁང་གི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ཟུར་པ་དགེ་བཤེས་བློ་བཟང་རྒྱལ་མཚན་ལགས་སུ་བཅར་འདྲི།

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་བོད་ཀྱི་བེུད་ཉིན་མོ་ཕྱིར་བསྡུ་གནང་བ།
 • ཨིན་ཡུལ་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་བཟོས་པའི་སོ་ལྟའི་བརྙན་མིག་སྤྱོད་བཞིན་པར་སྐྱོན་བརྗོད།
 • Fight Club ཞེས་པའི་གློག་བརྙན་གྱི་ལེའུ་མཐའ་མའི་དུམ་མཚམས་ཤིག་བསྐྱར་སྒྲིག
 • ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ཏུ་བོད་ནང་གི་གྲོང་སྡེ་བདག་སྐྱོང་ལས་འགུལ་རྒྱ་སྐྱེད་སྐོར་གྱི་བགྲོ་གླེང་།
 • ཉི་ཧོང་གི་དགེ་འདུན་པས་རྒྱ་ནག་གིས་བྲག་མགོར་སྟོན་པའི་སྐུ་བརྙན་རྩ་གཏོར་བཏང་བར་སྐྱོན་བརྗོད།
 • གླུ་གཞས་ལས་རིམ། གླུ་བ་སྐལ་བཟང་རྣམ་གྲོལ་ལགས་ཀྱི་གླུ་གཞས་སྒུག

Tuesday 08/02/2022

 • Kashag retracts decision to mark March 12 as ‘Tibetan Women’s Day’
 • Rights group slam use of CCTV linked to Tibetan oppression by nearly two thirds of UK Councils
 • China’s Tencent restores Fight Club ending after backlash
 • Virtual meet mulls revival and expansion of “Town Adoption Campaign”
 • Japanese monks condemn China over the destruction of the Buddha statue in Tibet
 • MUSIC FEATURE: ‘Gug’ by Kelsang Namdol

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།