Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༡༨།༠༧།༢༣

Tibetan News Headlines

 • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
 • China announces sanctions on U.S. defence firms
 • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
 • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
 • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

 • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
 • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
 • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

 • བླ་མས་ཆབ་སྲིད་ནང་དུ་ཐེ་གཏོགས་བྱས་ནས་འགྲོ་བ་དེས་བསྟན་པར་ཕན་རྒྱུ་ཚབ་ཏུ་གནོད་རྒྱུ་ཡིན་པ་བཀའ་བསྩལ་བ།
 • ཅོན་ཏ་ར་ཁུལ་གྱི་སྨན་རྩིས་ཁང་གི་དཔར་སྐྲུན་སྡེ་ཚན་དབུ་འབྱེད་གནང་བ།
 • ཤེས་རིག་བཀའ་བློན་མཆོག་ནས་གཟའ་མཇུག་སློབ་གྲྭའི་དགེ་རྒན་རྣམས་ལ་ཟབ་སྦྱོང་གནང་བ།
 • རྒྱ་ནག་ནང་རྒྱ་བལ་གཉིས་ཀྱི་དམག་མི་དབར་དམག་སྦྱོང་ཐེངས་གཉིས་པ་འགོ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུ།
 • དམིགས་བསལ་ལས་རིམ། ༸རྒྱལ་བ་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པའི་མཛད་རྣམ།

Monday 23/07/2018

 • Lamas should not meddle in politics: Dalai Lama
 • Mentsekhang Chauntra opens new publication center
 • Workshop for Tibetan language teachers in North America
 • Nepal to hold joint military drill with China
 • FEATURE: 5th Dalai Lama Ngawang Lobsang Gyatso

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།