Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣།༠༡།༡༨

Tibetan News Headlines

 • འབྲི་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་དུ་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཁུལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་ནས་གླེང་མོལ།

Saturday 02/03/2024

 • China’s dam projects in Tibet: Social and environmental impact

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download

  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཕོ་བྲང་པོ་ཏ་ལའི་བཞུགས་ཁྲི་གླིང་ཁར་ལྷན་འཛོམས་ཡོང་བའི་ཐུགས་རེ་ཡོད་པ་བཀའ་སྩལ་བ།
  • Thermo Fisher ནས་རྒྱ་གཞུང་ལ་རིགས་རྫས་བསྡུ་ལེན་གྱི་ཡོ་ཆས་བཙོང་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་དགོས་པའི་དགོས་འདུན་འོག་གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་རྒྱུ།
  • རྒྱ་ནག་སྨན་ཁང་དུ་འདས་གྲོངས་སུ་ཕྱིན་པ་རྣམས་ཀྱི་འདས་ཡིག་ཐོག་འཆི་རྐྱེན་ཏོག་ནད་ཡིན་པ་བཀོད་རྒྱུར་བཀག་འགོག
  • ལྡི་ལི་དོན་ཁང་གི་དོན་གཅོད་གསར་པས་དངོས་སུ་ལས་འཁུར་དབུ་འཛུགས།
  • པདྨ་དར་རྒྱས་དང་འབྲེལ་ཁ་མཆུ་ཕྱིར་འཐེན་བྱས་པ་དེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་ཐོག་སོ་ཉུལ་བྱེད་ཀྱི་མེད་པ་མཚོན་མི་ཐུབ།

Wednesday 18/01/2023

  • Nyingma Tibetan Buddhist Tradition offers Tenshug to Dalai Lama in Bodhgaya
  • Tibetan activists call for an immediate end to supply of DNA kits to China
  • Doctors in China discouraged from citing COVID as cause of death for patients
  • Lobsang Shastri takes charge as Representative of Delhi Bureau
  • Charges dropped against Baimadajie Angwang does not negate Chinese spying on Tibetans

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།