Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༡༥།༡༠།༣༡

Tibetan News Headlines

 • New report highlights risks to Tibet and Asia of rampant construction
 • China announces sanctions on U.S. defence firms
 • US lawmakers request Chinese doping Investigation ahead of Paris Olympics
 • CTA hosts exhibition on biography of self manifested Jowo Wati Sangpo
 • Introduction to Saga Dawa

རེས་གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤།༠༥།༢༣

 • རྒྱ་གཞུང་གི་ཆུ་མཛོད་ལས་གཞི་བོད་ཙམ་མ་ཟད་ཨེ་ཤེ་ཡ་སྤྱིའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་ཕོག་ཤུགས་ཆེ་གཏོང་གི་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་སླར་ཡང་ཨ་རིའི་ཚོང་ལས་ཁང་དང་གཙོ་འཛིན་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་བཀལ་འདུག
 • ཡོང་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་དབྱར་དུས་ཨོ་ལོམ་པིག་རྩེད་འགྲན་ནང་རྒྱ་ནག་གིས་རྩེད་འགྲན་པར་རྟོག་ཞིབ་བྱ་དགོས་པ་གསུངས་འདུག
 • རང་བྱོན་འཕགས་མཆོག་ཝ་ཏི་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་སྐོར་དུས་ཐུང་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
 • ས་ག་ཟླ་བའི་དུ་ཆེན་ངོ་སྤྲོད།

ཉན་པ།: Listen


ཕབ་ལེན། Download

 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་པཎ་གྲུབ་བཅུ་བདུན་གྱི་གསོལ་འདེབས་སྐོར་ཆོས་འབྲེལ་བསྩལ་བ།
 • ཕྲུ་གུ་བཞི་ཅན་གྱི་ཕ་བཀྲིས་ལགས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་འདུག
 • རྒྱལ་སྤྱིའི་ནང་པའི་དབུ་ཁྲིད་ཚོས་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་གོ་ལའི་གནམ་གཤིས་འགྱུར་ལྡོག་ཐད་ཐུགས་འཚབ་ཡོད་པ་གསུངས་འདུག
 • གཉེན་ནད་རེག་དུག་གོ་རྟོགས་ཆེད་བོད་སྐད་གློག་བརྙན་བཟོ་འཆར་འདུག
 • བོུ་བསྟན་འཛིན་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ལ་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ་འདུག
 • དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྨན་བླའི་རྗེས་གནང་སྐབས་བསྩལ་བའི་ནང་ཆོས་ངོ་སྤྲོད།

Saturday 31/10/2015

 • Dalai Lama meets addresses inter-nunnery winter debate, pays homage to 17 Nalanda Masters
 • Father of 4 arrested in Ngaba for staging solo protest against China
 • Top Buddhists leaders express concern over Climate change
 • TeachAids collaborates with CTA, announces Tibetan language version
 • Feature: Introduction to Buddhism by His Holiness the Dalai Lama

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།