fbpx

Tibetan Royal Year of 2149 | Year of the Water Tiber

- Advertisement -spot_img

TAG

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་ནས་གྲོང་ཁྱེར་ན་སིག་ཏུ་ཆིབས་སྒྱུར་བསྐྱངས་པ།

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དྷར...

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཕྱི་ཚེས་...

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དྷར...

དེ་རིང་ཕྱི་ཚེས་ ༡༩ ཉིན་གྱ...

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་...

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ...

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དུ་...

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ...

ཕྱི་རྒྱལ་གཞུང་ཚབ་ཁག་གི་མི...

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་  ༩ ཚེས་ ༢༡...

༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སེམས་བཅོས...

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༩ ཚེས་ ༢༠ ...

འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་འཇིག...

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ...

དབང་རྣོན་ཆོས་ཀྱི་རྗེས་འབྲ...

དེ་རིང་མ་ན་ལི་ཁུལ་གྱི་ཉིན...

ངོས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་པའི་ཆོས...

དེ་རིང་ཟླ་ ༨ ཚེས་ ༡༣ ཉིན་...

Latest news

- Advertisement -spot_img
(Visited 1 times, 1 visits today)