fbpx

Tibetan Royal Year of 2149 | Year of the Water Tiber

- Advertisement -spot_img

TAG

བཀའ་དབང་།

༸གོང་ས་མཆོག་བཞུགས་སྒར་དྷར...

དེ་རིང་ཕྱི་ཟླ་ ༡ ཕྱི་ཚེས་...

ས་ག་ཟླ་བའི་དུས་ཆེན་ཉིན་བཀ...

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ...

དྲྭ་ལམ་ནས་དབང་བསྐུར་ཐོབ་མ...

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ...

ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་དབང་ཆེན...

བོད་མིའི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ...

Latest news

- Advertisement -spot_img
(Visited 1 times, 1 visits today)