fbpx

Tibetan Royal Year of 2149 | Year of the Water Tiber

- Advertisement -spot_img

TAG

བྲག་མགོ་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་རིག་རྩ་གཏོར་བཏང་བ་དེ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་གཉིས་པ་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ།

བྲག་མགོ་ནང་བོད་ཀྱི་ཆོས་རི...

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཕྱི་ལོ་ ༢...

Latest news

- Advertisement -spot_img
(Visited 1 times, 1 visits today)