fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རེས་གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣།༠༥།༢༡

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)
 • བོད་ཀྱི་བུད་མེད་ལེ་ཚན། དྲ་ཐོག་དབྱིན་ཡིག་སློབ་ཁྲིད་པ་ཚེ་རིང་སྐྱིད་འཛོམས་ལགས་དང་གླེང་མོལ།
 • བོད་ཀྱི་ད་ལྟའི་ཁོར་ཡུག་གནས་སྟངས་སྐོར་བཅར་འདྲི།

Sunday 21/05/2023

 • Women of Tibet: ‘Learn English with Kizom’, young woman winning hearts with tutorial videos
 • Environmental issues facing Tibet: Interview 
(Visited 18 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།