fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

རེས་གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣།༠༥།༢༣

Tibetan News Headlines

 • བཞུགས་སྒར་དུ་༸རྒྱལ་ཡུམ་ཆེན་མོའི་དྲན་རྟེན་རྐང་སྤོལ་རྩེད་འགྲེན་ཐེངས་ ༢༨ པ་དབུ་འཛུགས།
 • མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་གི་གཞིས་གྲོང་བཅུ་པ་ཕན་བདེ་གཞིས་གྲོང་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་ནས་གནམ་སྡེ་སྒོ་མོ་ཆེའི་མི་གསོད་ཁྲག་སྦྱོར་གྱི་དོན་རྐྱེན་ཐོག་འགན་ལེན་དགོས་པ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་མཁས་མི་སྣས་ Jimmy Lai གི་གནས་བབ་ཐད་ཐུགས་འཚབ་མངོན་གསལ།
 • ཁེ་ན་ཌའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་རྒྱ་ནག་གི་གཏན་འཇག་མིང་གཞུང་ནག་པོའི་ནང་ཡོད་པ་མངོན་གསལ།
 • གཞན་ཕན་ཁྱིམ་གསར་གྱི་གློག་བརྙན་ནང་ Nawazuddin མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་འདུག

Thursday 01/06/2023

 • 28th GCM Football tournament begins in Dharamsala
 • CTA inaugurates new camp for Tibetans from Tibet in Mundgod
 • Right group urges China to acknowledge Tiananmen Massacre
 • UN experts express ‘grave concern’ over detention of Jimmy Lai in Hong Kong
 • Canadian MP under China evergreen blacklist, former Conservative leader targeted
 • Bollywood actor Nawazuddin teams up with Tibetan Director for ‘Karma’
(Visited 4 times, 1 visits today)
 • རྡུལ་ཕྲན་མཚོན་ཆ་མེད་པའི་འཛམ་གླིང་བསྐྲུན་རྒྱུའི་འབོད་སྐུལ་ལ་དགའ་བསུའི་བསྔགས་བརྗོད་མཛད་འདུག
 • བོད་དོན་ཛ་དྲག་གླེང་སློང་གོམ་བགྲོད་ལས་འགུལ་མཇུག་སྒྲིལ།
 • རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་བརྗོད་པའི་དཔེ་དེབ་གཉིས་དབུ་འབྱེད།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་ས་མཚམས་ས་ཐོག་ནས་སྤྱི་ལེ་ ༢༠ ཙམ་བར་གནས་ས་ཁུལ་དུ་གཏན་འབེབས་དགོས་པའི་དགོས་འདུན།
 • གྲོས་མཐུན་དོན་ཚན་བཅུ་བདུན།
 • ཨ་ལ་ལ་མོའི་ལེ་ཚན། ནང་མ་བཀྲ་ལ་ཤིས་པ།

Tuesday 23/05/2023

 • Dalai Lama welcomes G7 leaders call for ‘World Without Nuclear Weapons’
 • Month-long ‘Tibet Matters March’ concludes in Tezpur, Assam 
 • Two new books on the 14th Dalai Lama launched in Dharamsala
 • China demands creation of buffer zone inside India-claimed lines on Depsang Plains
 • Brief introduction to 17 Point Agreement
 • Alalamo: Nangma Tala Shipa 
(Visited 11 times, 1 visits today)

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།