Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

རེས་གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤།༠༢།༠༣

Tibetan News Headlines

  • འབྲི་ཆུའི་བཞུར་རྒྱུན་དུ་ཁམས་སྡེ་དགེ་ཁུལ་གྱི་དོན་རྐྱེན་དང་འབྲེལ་ནས་གླེང་མོལ།

Saturday 02/03/2024

  • China’s dam projects in Tibet: Social and environmental impact
  • བློ་གསར་གཞོན་ནུ། སྤྱི་འཐུས་དགེ་བཤེས་ཨ་ཀྲོང་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་ལགས་དང་རྒྱུན་ལས་ཀྱི་ཕྱག་ལས།

Saturday 03/02/2024

  • Young Minds: A day with Tibetan Parliamentarian Geshe Atong Rinchen Gyaltsen

འབྲེལ་ཡོད་གསར་གནས།

གསར་གནས།