Tibetan Royal Year of 2151 | Year of the Wood Dragon

- Advertisement -spot_img

TAG

ཐེ་ལྦན།

ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ Ma Ying-jeou དང་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གཉིས་ཐུག་འཕྲད།

ཐེ་ཝན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་ Ma Ying-jeou དང་རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་གཉིས་ཐུག་འཕྲད།

ཐེ་ལྦན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་བཞིན་པ།

ཐེ་ལྦན་གྱི་སྲིད་འཛིན་ཟུར་པ་རྒྱ་ནག་ཏུ་ཕྱོགས་བསྐྱོད་གནང་བཞིན་པ།

Latest news

- Advertisement -spot_img