fbpx

Tibetan Royal Year of 2149 | Year of the Water Tiber

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • འཇར་མ་ནིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཆེས་མཐོའི་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་ཞིག་ཐེ་ཝན་དུ་ཕྱོགས་སྐྱོད་གནང་བཞིན་པ།
  • ཧེ་ནན་ཞིང་ཆེན་གྱི་མི་འབོར་བརྒྱ་ཆ་དགུ་བཅུ་ཙམ་ལ་གཉན་རིམས་ཕོག་ཡོད་པར་བཤད་འདུག
  • ས་གནས་འགོ་འཛིན་རྣམ་པར་འགོ་ཁྲིད་རིག་རྩལ་སྐྱེད་སྲིང་གི་ཟབ་སྦྱོང་གནང་མུས།
  • དགུན་དུས་གུང་སེང་ལ་མ་ཕེབས་མཁན་གྱི་སློབ་མར་ཟླ་གཅིག་རིང་སྐད་ཡིག་དང་ནང་ཆོས་ཀྱི་སློབ་གཉེར་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་པ།
  • ཨ་ལ་ལ་མོ། གླུ་བ་གདུགས་དཀར་ཡག་ལགས་ཀྱི་འདོན་སྤེལ་གནང་བའི་རྒན་གྱའི་སྐར་མ།

Tuesday 10/01/2023

   • German Lawmakers Delegation visit Taiwan ahead of cabinet minister’s visit
   • 90% citizen of populous Chinese Henan Province has COVID, says official
   • Tibetan settlement officers receive leadership workshop at IIPA, Delhi
   • Language and Buddhism classes being held for students staying at school during vacations
   • Alalamo: ‘Gyengye Karma’ by Dukar Yak
 
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་དང་མང་གཙོ་ཚོགས་པའི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གི་བོད་ལོ་གསར་པའི་ནང་གི་མཛད་འཆར་ཁག་ཅིག་གསལ་བསྒྲགས།
  • བོད་མི་བརྡ་འཕྲིན་འཕྲུལ་ལས་ཆེད་ལས་པའི་ཚོགས་འདུ་ཆེས་ཐོག་མ་སྐོང་ཚོགས།
  • བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པས་རྒྱ་བལ་དབར་གྱི་འབྲེལ་ལམ་གོང་འཕེལ་གཏང་རྒྱུར་ཤུགས་གནོན་རྒྱག་རྒྱུ་བཤད་འདུག
  • Monlam AI ཞེས་མིས་བཟོས་རིག་ནུས་ཀྱི་ལས་གཞི་དབུ་འཛུགས་གནང་བ།

Monday 09/01/2023

   • Dalai Lama congratulates new Congress Speaker and Democratic Minority Leader
   • Dalai Lama to confer teachings at Tsuklakhang from 7 to 9 March
   • First Tibetan IT Professionals’ Conference held near Dharamsala
   • New Chinese envoy to Nepal vows to enhance bilateral ties
   • Monlam Artificial Intelligence project kicks off
 
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • གཞོན་སྐྱེས་སྒོ་ཕྱུགས་གསོ་སྐྱོང་བ་དང་སོ་ནམ་པ་རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་འཚོ་བའི་སྐོར་རྒྱུས་ལོན་ཞུས་པ།

Sunday 08/01/2023

  • Dorji Tashi, A young Tibetan Farmer
 
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • བོད་དང་ཧི་མཱ་ལ་ཡ། མོན་ཡུལ་དུ་གནས་བཞུགས་གཞོན་སྐྱེས་ཁག་ཅིག་དང་གླེང་མོལ།

Saturday 07/01/2023

  • Tibet and the Himalayas: In conversation with two Monpa and a Tibetan youth
 
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ནས་༸གོང་ས་མཆོག་ལ་བརྟན་བཞུགས་བསྟར་འབུལ་ཞུ་རྒྱུ།
  • རྡོ་རྗེ་བཀྲིས་ལགས་ཀྱི་ནང་མི་སྤུན་མཆེད་ཚོས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་ཞུ་སྐུལ།
  • རྒྱལ་སྤྱིའི་བེུད་ཊེ་ནི་སི་རྩེད་འགྲན་འཚོག་རྒྱུར་དང་ཐོག་ Peng Shuai དང་དངོས་སུ་ཐུག་འཕྲད་བྱེད་བཅུག་དགོས།
  • རྒྱ་གར་ནས་རྒྱ་ནག་ཐོག་འཛིན་བཞིན་པའི་ནུས་མེད་ཀྱི་ཐབས་བྱུས་ཁག་འགྱུར་བ་གཏང་དགོས།
  • ཨ་རིས་ Solomon མཚོ་གླིང་དུ་གཞུང་ཚབ་ལས་ཁང་ཞིག་བསྐྱར་དུ་འཛུགས་འཆར།
  • འཇམ་དབྱངས་ཤེས་ཡོན་ཞབས་ཞུ་ཁང་གི་དགུན་དུས་དཔེ་ཀློག་ལས་གཞིའི་སྐོར།

Friday 06/01/2023

  • CTA to offer Tenshug to Dalai Lama on behalf of all Tibetans
  • China urged to protect rights of Dorjee Tashi’s family campaigning for his innocence
  • Women’s Tennis Association demands to meet Peng in person to resume tournaments in China
  • India’s strategic paralysis with China must end: Former Indian lieutenant General
  • US moves to reopen Solomon Islands Embassy to counter China
  • DIASPORA FEATURE: Winter Reading Program by Manjushri Educational Services
 
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • ཡར་ཀླུང་གཙང་པོའི་ཐོག་འཛུགས་སྐྲུན་ལས་གཞི་སྤེལ་བཞིན་པ་དེས་རྒྱ་དཀར་ནག་དབུས་ལྷོ་ཨེ་ཤེ་ཡའི་གནས་སྟངས་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་ཉེན།
  • རྒྱ་ནག་གི་ཏོག་དབྱིབས་གཉན་རིམས་ཁྲོད་འདས་གྲོངས་སོང་བའི་གྲངས་ཐོ་ཁ་གསལ་མ་བྱས་པར་སྐྱོན་བརྗོད།
  • དགུན་ཁའི་གུང་གསེང་དང་སྟབས་བསྟུན་ནས་ཟུར་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ།
  • འཕྲོད་བསྟེན་ལས་རིམ། དགུན་དུས་ཟས་སྤྱོད་བསྟེན་སྟངས་སྐོར།

Thursday 05/01/2023

   • China’s dominating strategy on Brahmaputra basin likely to escalate regional tensions in South Asia
   • WHO says China under-reporting hospital admissions, deaths
   • Students attend special classes during winter vacation
   • Health and Wellness: Winter Diet
 
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་རྒྱ་གར་ཤར་ཕྱོགས་ཁུལ་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་སྡེ་ཚན་ནང་མའི་བོད་དོན་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་དབུ་འབྱེད་མཛད་སྒོར་ལྷན་ཞུགས།
  • འཕགས་བོད་ས་མཚམས་ཀྱི་རྩོད་རྙོག་འདི་རྒྱ་ནག་རྐྱེན་གྱིས་བྱུང་བ་ཞིག་རེད་ཅེས་གསུངས་འདུག
  • རྒྱ་གར་བདེ་སྲུང་བློན་ཆེན་མཆོག་གིས་ས་མཚམས་དང་འབྲེལ་བའི་ལས་གཞི་ཁག་ ༢༨ དབུ་འབྱེད།
  • རྒྱ་ནག་ནས་ཡོང་མཁན་ཚོར་ཏོག་ནད་ཡོད་མེད་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་ཐག་གཅོད་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་དགག་པ།
  • ཆོས་ཞུ་བ་རྣམས་རང་གནས་སུ་ཕྱིར་ལོག་དང་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་པ་ཁག་གི་དང་བླངས་ཞབས་ཞུ་རེ་ཞིག་མཇུག་སྒྲིལ།
  • བཀའ་སློབ་ལས་རིམ། ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་འཕགས་བོད་འབྲེལ་ལམ་སྐོར་བཀའ་བསྩལ་བ།

Wednesday 04/01/2023

  • Sikyong confers inaugural speech at Core Group for Tibetan Cause Conference
  • Incursions along Indo-Tibet border are by China: Sikyong Penpa Tsering
  • Defence Minister Rajnath inaugurates key infra projects in border areas
  • China condemns travel restrictions imposed by several countries on Chinese arrivals
  • NGO’s wrap up volunteer work as devotees return, Bodh Gaya
  • FEATURE: Dalai Lama speaks on India-Tibet relations
 
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་༸གོང་ས་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་བོད་དང་རྒྱ་གར་གནའ་བོའི་རིག་གཞུང་ལྟེ་གནས་ཁང་གི་རྩིག་རྨང་འཇོག་གནང་མཛད་པ།
  • རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་གསར་པས་རྒྱ་གར་དང་འབྲེལ་བ་ཇེ་བཟང་གཏང་རྒྱུ་ཡིན་སྐོར་བཤད་པ།
  • ཕོ་བྲང་པོ་ཏཱ་ལ་མང་ཚོགས་ཀྱི་ཆེད་སླར་ཡང་སྒོ་ཕྱེས་པ།
  • མེ་སོར་བོད་ཀྱི་སྡོད་ཁང་གསར་འཛུགས་ཀྱི་བརྒྱུད་རིམ་སྐོར།
  • གླུ་གཞས་ལས་རིམ། ནང་མ་སྐྱིད་པའི་ཉི་མ།

Tuesday 03/01/2023

  • Dalai Lama lays foundation for Dalai Lama Centre for Tibetan & Indian Ancient Wisdom
  • Willing to improve ties with India: China’s new Foreign Minister
  • China to reopen Potala Palace to public
  • Special Feature: Mysore Tibetan Community Center
  • MUSIC FEATURE: Nangma Kyipay Nyima
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་སྤྱི་ལོ་གསར་པའི་ནང་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཉི་མ་ཤར་རྒྱུའི་ཐུགས་ཚོར་བྱུང་ཞེས་བཀའ་སྩལ་བ།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ཡི་ཤུའི་བླ་ཆེན་ཟུར་པ་དགོངས་པ་རྫོགས་པར་ཐུགས་གསོ་མཛད་པ།
  • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ Brazil སྲིད་འཛིན་གསར་པར་འཚམས་འདྲི་སྩལ་བ།
  • ཞི་ཅིན་ཕིང་གིས་གཉན་རིམས་ལ་གདོང་ལེན་ནན་པོ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ཉེན་བརྡ།
  • ཨ་རི་ནང་གི་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་པ་ Qin Gang རྒྱ་ནག་གི་ཕྱི་སྲིད་བློན་ཆེན་དུ་བསྐོ་གཞག
  • བོད་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་ཁྲོད་ཀྱི་མི་སྣ་གྲགས་ཅན་ངོ་སྤྲོད། སྤྱན་བསལ་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་འཕེལ།

Monday 02/01/2023

  • Geluk Tibetan Buddhist Tradition offers Tenshug to Dalai Lama
  • Dalai Lama condoles demise of Pope Benedict
  • Dalai Lama congratulates Brazilian President Lula Da Silva
  • Xi Jinping warns of tough Covid fight in New Year speech
  • Chinese Ambassador to US Qin Gang appointed China’s foreign minister
  • Introduction to Tibetan Historical figures: Thubten Kunphel-known as the “strong man of Tibet”
/ audio english

ཉན་པ།: Listen

ཕབ་ལེན། Download
  • བློ་གསར་གཞོན་ནུ། དགེ་བཤེས་ངག་དབང་བསོད་ནམས་ལགས་དང་ལྷན་སེམས་ངལ་དང་དེར་གདོང་ལེན་གནང་ཕྱོགས་སྐོར་གླེང་མོལ།

Sunday 01/01/2023

  • Young Minds: Mental health and wellbeing with Geshe Ngawang Sonam
      ྄
/ audio english