fbpx

Tibetan Royal Year of 2150 | Year of the Water Rabbit

 • བོད་ནང་གི་བེུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་གྱི་གླེང་མོལ་ལས་རིམ།

Saturday 13/05/2023

 • Discussion: Situation of Tibetan women in Tibet
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཧི་མཱ་ཅལ་མངའ་སྡེའི་སྤྱི་ཁྱབ་བློན་ཆེན་མཆོག་དང་མཇལ་མོལ་གནང་བ།
 • རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོས་སླར་ཡང་ཞི་རྒོལ་གནང་རྐྱེན་བཙན་ཁྲིད་བྱས་འདུག
 • རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་ཀྱི་གླུ་བ་གླུ་མ་རྣམས་ལ་དམ་བསྒྲགས་དང་ཞིབ་བཤེར་བྱེད་བཞིན་པ།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ལས་བྱེད་འབུམ་གཅིག་ལྷག་ལ་ལྐོག་ཟ་རུལ་སུངས་གནད་དོན་དང་འབྲེལ་ཉེས་ཆད་བཀལ་བ།
 • སེར་བྱེས་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་ཤེས་ཡོན་ལྟེ་གནས་ཁང་གིས་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ལ་ཆོས་རིག་སློབ་ཁྲིད་གནང་བཞིན་པ།
 • བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་གནས་སྟངས་ངོ་སྤྲོད། རྒྱལ་སྤྱིའི་དབུ་མའི་ལམ་མི་མང་ལས་འགུལ་ཁང་གི་ངོ་སྤྲོད།

Friday 12/05/2023

 • Sikyong meets Himacha Chief Minister
 • Police forcibly remove Dorjee Tashi’s protesting sister
 • China crackdowns on Tibetan  artists and musicians
 • China punishes over 100,000 officials in anti-corruption drive: Report
 • Sera Jey Tashi Choeling begins Buddhism classes for Tibetan children
 • DIASPORA FEATURE: Global Tibetan People’s Movement for Middle Way Approach
/ audio english
 • ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་རྒྱ་གཞུང་གིས་བོད་མིའི་རིགས་རྫས་བསྡུ་རུབ་བྱེད་བཞིན་པར་བློ་འཚབ་གནང་འདུག
 • སྟོན་པའི་མཛད་རྣམ་དང་འབྲེལ་བའི་དེང་དུས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་འགྲེམས་སྟོན་དབུ་འབྱེད།
 • སོ་ནམ་སྲིད་བྱུས་དང་འབྲེལ་བའི་ཚོགས་འདུ་མཇུག་སྒྲིལ།
 • བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གྲགས་ཅན་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་ཀྱི་ཕྱག་ལས་སྐོར་བཅར་འདྲི།

Thursday 11/05/2023

 • US Secretary of State expresses concern over China collecting DNA of Tibetans
 • ‘Buddham Saranam Gacchami’: Exhibition based on the life of Lord Buddha held in New Delhi
 • CTA conducts three days conference on agriculture policy
 • Life and Legacy of Pema Tseden, interview with Dhondup T. Rekjong
/ audio english
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་བོད་རྒྱའི་དཀའ་རྙོག་ཞི་འགྲིག་ཐུབ་ཚེ་རྒྱ་དཀར་ནག་དབར་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དཀའ་རྙོག་སེལ་ངེས་ཡིན་པར་གསུངས་པ།
 • ཡོ་རོབ་མཐུན་ཚོཊ་ཀྱིས་ཨུ་རུ་སུའི་དྲག་དཔུང་ལ་རོགས་སྐྱོར་བྱེད་མཁན་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་ལས་ཁང་ཁག་གཅིག་ལ་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་འཆར།
 • ཨོ་གླིང་གི་མི་སེར་ཡིན་པའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་རྒྱ་ནག་ཏུ་བཀག་ཉར་བྱས་ཏེ་ཉིན་གྲངས་ ༡༠༠༠ སོང་བར་བློ་འཚབ།
 • ཡོ་རོབ་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་དུས་སྟོན་ཆེ་ཤོས་ཀྱི་དབུ་འབྱེད་ཐོག་པ་ལགས་ཞེས་པའི་གཏམ་བརྗོད་གཟིགས་ཕུད།
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་གངས་རིན་པོ་ཆེ་གནས་མཇལ་ཆེད་སྒོ་ཕྱེས་ཀྱང་རྒྱ་གར་གཙོས་གནས་མཇལ་བར་ངལ་འཕྲད།
 • བཀའ་སློབ་ལེ་ཚན། བྱང་སེམས་དང་སྟོང་ཉིད་ཀྱི་ལྟ་བར་སྒོམ་ཉམས་ལེན་གནང་དགོས་པ།

Wednesday 10/05/2023

 • Resolving Tibet issue is key to peace and stability at India-China border : Sikyong
 • EU to weigh sanctions against Chinese firms accused of helping Russian military
 • Cheng Lei: Australia expresses ‘deep Concerns’ as reporter is held for 1,000 days in China
 • Tibetan play ‘Pah-La’ presented at Europe’s oldest theatre festival
 • Pilgrimage to Kailash discouraged by new Chinese rules
 • His Holiness the Dalai Lama speech: Essence of Dharma is emptiness and Bodhicitta

/ audio english
 • དཔལ་༸རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་མཆོག་གིས་བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་གྲོངས་པར་ཐུགས་གསོ་སྩལ་བ།
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བུད་མེད་དབྱེ་འབྱེད་འགོག་ཐབས་ཀྱི་ཚོགས་འདུ་ཐོག་བོད་ནང་གི་བུད་མེད་གནས་སྟངས་གླེང་བ།
 • བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་གོམ་བགྲོད་པ་རྣམས་ནུབ་བྷེང་གལ་དང་ཨ་སམ་ས་མཚམས་སུ་འབྱོར་འདུག
 • ཁེ་ན་ཌས་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་ཚབ་མི་སྣ་ཕྱིར་འབུད་བཏང་བར་རྒྱ་ནག་གིས་འཁོན་ལན་སློག་པ།
 • ཨ་ལ་ལ་མོའི་ལས་ཚན། གླུ་གཞས་བསྟན་འཛིན་ལགས།

Tuesday 09/05/2023

 • Karmapa Rinpoche condoles demise of Tibetan film director Pema Tseden
 • Discrimination against Tibetan women in Tibet raised at UN
 • Tibet Matters March enter day-11, reaches Assam border
 • Canada expels a Chinese diplomat, in a retaliatory move China expels Canadian diplomat
 • Alalamo: Tenzin La by Tenzin Rabgay

/ audio english
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་ Charles III མཆོག་གི་ཁྲི་འདོན་མཛད་སྒོར་འཚམས་འདྲི་མཛད་པ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་དང་བཀའ་མོལ་གནང་བཞིན་ཡོད་པར་གསུངས་འདུག
 • རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་བེུད་ལ་དབྱེ་འབྱེད་འགོག་ཐབས་ཚོགས་ཆུང་གི་ཚོགས་འདུར་བོད་ནང་གི་བེུད་ཀྱི་གནས་སྟངས་སྐོར་སྙན་ཐོ་ཁག་གཉིས་ཕུལ་འདུག
 • བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན་འཁྲབ་ཁྲིད་པ་གྲགས་ཅན་པདྨ་ཚེ་བརྟན་ལགས་འདས་གྲོངས་སུ་གྱུར་བ།
 • བོད་ནང་གི་ཞིང་ཆེན་རིམ་པའི་དཔོན་རིགས་ཁག་གཅིག་ཆང་ཐུང་རྒྱག་ནས་གྲོངས་འདུག
 • རྒྱ་གཞུང་གིས་ཐེ་ཝན་ལ་བཙན་འཛུལ་བྱས་ཚེ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དཔལ་འབྱོར་ལ་གྱོང་རྒུད་ཆེན་པོ་ཕོག་ངེས་རེད་ཅེས་མངོན་གསལ་གནང་བ།

Monday 08/05/2023

 • Dalai Lama congratulates King Charles III on his Coronation
 • I have spoken to China through back channels: Sikyong to BBC
 • 85th Session of CEDAW begins, reports on Tibet submitted
 • Pema Tseden, Tibet new wave film director dies at 53
 • Drinking death of provincial Tibetan leader raises concerns about behavior of CCP cadres
 • Chinese invasion of Taiwan could cost world economy USD 1 trillion: US intelligence

/ audio english
 • ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་བཟང་པོའི་སྐད་སྒྱུར་ལས་གཞིའི་སྐོར།
 • སྲོང་བཙན་མངོན་དགའ་བོད་ཕྲུག་པ་སངས་ལགས་དང་གླེང་མོལ།

Sunday 07/05/2023

 • Lotsawa Rinchen Zangpo Translator Program : Tibetan Language class
 • In Conversation with Pasang la, earliest Tibetan to be given asylum in France by then French President General de Gaulle in 1962

/ audio english
 • བོད་དོན་དང་རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱབ་སྐྱོར།

Saturday 06/05/2023

 • 25 years of Bharat Tibbat Sahyog Manch: Road ahead in India-Tibet relationship

/ audio english
 • ༸གོང་ས་མཆོག་དབུ་བཞུགས་ཐོག་རྒྱ་གར་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་ཉེར་ལྔའི་དུས་སྟོན་སྲུང་བརྩི།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་གནས་བརྟན་སྡེ་པའི་ལུགས་ཀྱི་ས་ག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཅོ་ལྔ་ཉིན་གསུང་འཕྲིན་སྩལ་བ།
 • རྔ་བའི་བོད་པའི་དགེ་རྒན་དེ་ཉིད་གློད་བཀྲོལ་ཐོབ་ཀྱང་ལྟ་སྲུང་འོག་གནས་མུས།
 • བཅའ་སྡོད་སློབ་གྲྭའི་བོད་ཕྲུག་རྣམས་ཕ་མ་དང་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་གོ་སྐབས་མེད་པར་ཐེར་འདོན།
 • བལ་ཡུལ་ནང་གི་སྐྱབས་བཅོལ་བར་ཁྲིམས་མཐུན་གྱི་ལག་འཁྱེར་དེབ་སྐྱེལ་གནང་འཆར།
 • ཁེ་ན་ཌ་གཞུང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཚབ་ཁང་གི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣར་སྲིད་དོན་ཉེས་ཆད་འགེལ་རྒྱུ།

Friday 05/05/2023

 • Dalai Lama graces silver jubilee celebration of Bharat Tibbat Sahyog Manch
 • Be warm-hearted, lead a meaningful life: Dalai Lama in Buddha Purnima message
 • Tibetan detained for expressing joy over HHDL video put under house arrest, fired from work
 • Leaked video show ‘colonial boarding school’ keeps children away from parents
 • Vital registrations of refugees on cards: Nepal
 • Canada mulls expelling China diplomat for targeting lawmaker
/ audio english
 • ༸གོང་ས་མཆོག་ལ་ཆོས་ལུགས་རིས་མེད་ཀྱི་ཚོགས་མགོན་དུ་གདན་ཞུ་ཕུལ་བ།
 • ༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བླ་མ་བཟོད་པ་རིན་པོ་ཆེའི་ཡང་སྲིད་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་ཐུགས་སྨོན་མཛད་པ།
 • སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཌེན་མག་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་གནད་ཡོད་མི་སྣར་མཇལ་འཕྲད།
 • རྒྱ་ནག་སྲིད་འཛིན་ལ་ངོ་རྒོལ་གནང་མཁན་ Anders ལགས་ལ་ཆེ་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་འདུག
 • ཉིན་འཁྱོངས་དབྱར་རྩྭ་དགུན་འབུ་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད་པའི་ངལ་འཕྲད།

Thursday 04/05/2023

 • Indian religious leaders invite Dalai Lama for inter-faith meeting in Delhi
 • Dalai Lama assures swift reincarnation of late Lama Zopa Rinpoche
 • Sikyong meets Danish MPs and Tibet supporters in Copenhagen
 • China’s fierce critic Anders Hoejmark Andersen presented with Georgbruunske award
 • Himalayan gold rush: growing scarcity of caterpillar fungus worries Tibetans
/ audio english